ثبت نام در همایش
1398-09-13

با توجه به مساعدت برگزارکنندگان و حامیان همایش و نظر به اهمیت موضوع و به جهت مشارکت حداکثری علاقمندان به گام دوم انقلاب، ثبت نام مقالات و شرکت کنندگان در همایش ها رایگان خواهد بود.