نحوه ارسال مقالات
1399-11-20
نحوه ارسال مقالات

پژوهشگران و نویسندگان می توانند مقالات خود را به به ادرس ایمیل دبیرخانه به نشانی Women.setep2@gmail.com ارسال فرماییند .
با تشکر دبیرخانه همایش