ثبت نام در همایش
1399-10-13
ثبت نام در همایش

با توجه به مساعدت برگزارکنندگان و حامیان همایش و نظر به اهمیت موضوع و به جهت مشارکت حداکثری علاقمندان به گام دوم انقلاب، ثبت نام مقالات و شرکت کنندگان در همایش ها رایگان خواهد بود.