1. نحوه ارسال مقالات
ارسال مقالات به ادرس ایمیل دبیرخانه
2. تمدید مهلت ارسال مقالات
با توجه به استقبال گسترده مخاطبان مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 23/11/1399 تمدید گردید.
3. ثبت نام در همایش
ثبت نام رایگان مقالات و شرکت کنندگان
4. آرمان‌های ناب انقلاب در گام دوم بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد
5. حمایت دفتر آستان قدس رضوی استان سمنان