حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان سمنان
معاونت دانش و پژوهش سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان
دفتر آستان قدس رضوی استان سمنان
سازمان بسیج اساتید استان سمنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده طلایی
دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان سمنان_|_Naja
حوزه علمیه خواهران استان سمنان_|_Hoze khaharan